UP FF, KŘÍŽKOVSKÉHO 10

Olomouc, 2017

Realizační dokumentace /
Změna stavby před dokončením 2017 /
+ kompletní řešení nádvoří, + interiér recepce

AUTOŘI
ing. arch. Alice Michálková
ing. Marek Brejcha

PŘEDCHOZÍ STUPNĚ DOKUMENTACE, INTERIÉR
DSP 2004: Atelier A – Ing. Jiří Tomeček
Změna DSP 2015: COOP ARCH – Ing. František Zajíček
Koordinace, Projekt interiéru 2016: UPOL FF – Ing. arch. Tomáš Machovský,
Interiér auly 2008: Atelier RAW s.r.o.
Projekt interiéru 2016: colllab studio

Architektonické a stavebně technické řešení objektu, v návaznosti na předchozí projekční stupně, si kladlo za cíl v co největší míře zachovat historický výraz budovy s jeho typickými prvky, očistit stavbu od nánosu novodobých úprav a citlivě podtrhnout či obnovit architektonicky významné části stavby. Vycházelo z předpokladu významu objektu, funkce a postavení Filozofické fakulty ve struktuře Univerzity Palackého v Olomouci a bylo vedeno snahou navrátit objektu reprezentativní charakter vhodný pro humanitní univerzitní prostředí. Součástí řešení byla také úprava prostoru vnitřního nádvoří s parkovou úpravou a fontánou. Připomínkou dávné významné historie je půdorysná stopa původního kostela Sv. Petra a Pavla, která je v severní části nádvoří, v místě archeologického nálezu, naznačena do dlažby v odlišném materiálu.

Ocenění:
STAVBA ROKU 2018 OLOMOUCKÉHO KRAJE – ČESTNÉ UZNÁNÍ
STAVBA ROKU OLOMOUCKÉHO KRAJE 2018 – ČESTNÉ UZNÁNÍ