CIHELNA

Olomouc, 2018

AUTOŘI
ing. arch. Alice Michálková
Ing. arch. Petr Imrich
Ing. Marek Brejcha

Účast ve vyzvaném paralelním zadání na koncepční architektonicko-urbanistické studii konverzi areálu bývalé cihelny na Nových Sadech v Olomouci.
Návrh respektuje genia loci a rozvíjí se jako potenciální subcentrum okolo centrálního parku se zachovaným fragmentem původních objektů. Olomouc’s Westend.