ARIGONE Č.P. 235

Olomouc, 2017

AUTOŘI
Ing. arch. Alice Michálková
Ing. Marek Brejcha
Ing. Arch. Petr Imrich

SPOLUPRÁCE
Ing. arch. Markéta Benýšková
STATIKA Olomouc, s.r.o.
Ing. Jaromír Dejl

V rámci dlouhodobé architektonické služby na objektech komplexu Arigone v centru Městské památkové rezervace města Olomouce navržena rekonstrukce a adaptace posledního historického domu v řadě původních pro potřeby hotelového provozu. Specifikem rekonstrukce bylo řešení požadavku na welnessové prostory v rámci pokojů, rehabilitace historických dřevěných stropů a propojení do sousedního objektu č.p. 234.