TŘ. SVOBODY 26, DVORNÍ TRAKT

Olomouc, 2016

AUTOŘI
Ing. arch. Alice Michálková
Ing. arch. Martin Šilhan

SPOLUPRÁCE
Ing. arch. Petr Imrich
Ing. Marek Brejcha
STATIKA Olomouc, s.r.o.

Návrh řešení dvorního traktu stávajícího objektu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Původní objekt tělocvičny, který prošel několika rekonstrukcemi v minulém století, navržen k radikálně úpravě s nově pojednanou nástavbou a fasádním řešením. Součástí řešení jsou dílčí úpravy stávajícího dispozičního řešení celého objektu a pojednání prostoru vnitřního nádvoří..