HNĚVOTÍNSKÁ /
ZA HŘBITOVEM

Olomouc, 2015

AUTOŘI
ing. arch. Alice Michálková
ing. arch. Martin Šilhan

Vyzvaná účast na paralelním zadání urbanisticko – architektonického řešení rozvojové lokality v Olomouci. Navržený koncept řešil vytvořenít ucelené rezidenční čtvrť s plnohodnotně dimenzovanými veřejnými plochami a s jednoduchou, prostorově i měřítkově členitou, strukturou. Hlavní kompoziční osou lokality je doplněná trasa pomyslné tangenciály navazující na historickou uliční síť města. Po vzoru historických osad utvářených podél hlavních cest, radiálách kolem větších měst koncept vytváří na hlavní, podle geomorfologie terénu tvarované, ose prostorovou náves. Rezidenční bloky jsou v území komponovány do několika základních skupin v návaznosti na tento centrální prostor.