AREÁL KOMUNITNÍHO BYDLENÍ PRO SENIORY

Mníšek pod Brdy, 2021

HIP
A MODUL ARCHITECTS, s.r.o.

AUTOŘI
Ing. arch. Alice Michálková

SPOLUPRÁCE
Ing. Marek Brejcha
Ing. arch. Petr Imrich
Ing. Michal Majer

Ověřovací urbanistická studie řeší uspořádání Areálu komunitního bydlení pro seniory, a to zejména s ohledem na komunitní urbanistický koncept, kapacity a limity záměru, organizaci veřejných prostranství, dopravní obslužnosti území, zapojení záměru do celkové struktury území a základní hmotové uspořádání.
Areál pro seniory představuje ucelený komplex občanské vybavenosti směrované ke starším občanům a jejich potřebám na krátkodobé či dlouhodobé, individuální či komunitní bydlení s asistenční, případně zdravotní službou a dalšími rehabilitačními a pečovatelskými službami.