OPLETALOVA 2

Olomouc, 2019

AUTOŘI
ing. arch. Alice Michálková
Ing. Marek Brejcha

SPOLUPRÁCE
Ing. arch. Petr Imrich
Ing. arch. Markéta Benýšková

Projekt celkové rehabilitace historického schodišťového prostoru a vestavby výtahu s novým propojením do suterénu. V navazující spolupráci se zadavatelem navrhujeme celkovou rehabilitaci parteru objektu s řešením baru v přízemí.