PŘEROV

Externí služba městského architekta

Od roku 2018 poskytujeme externí službu městského architekta pro město Přerov.