PROMĚNA NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ V ZÁBŘEHU

Zábřeh, 2016

AUTOŘI
Ing. Arch. Alice Michálková
Ing. Arch. Martin Šilhan

SPOLUPRÁCE
mgr inż. arch. Joanna Wodnicka
Ing. arch. Petr Doležal

Účast v Architektonicko-urbanistické, ideové soutěži na řešení Náměstí Osvobození v Zábřehu.
Návrh nového řešení plochy náměstí a navazujících ulic, prověřující dopravní řešení lokality, je doplněný o ideový záměr nové výstavby.