ZÁLOŽNA CREDITAS

Olomouc, 2014

Studie 2010, DUR 2012
DSP 2012, realizace 2014

AUTOŘI
Studio PRAK s.r.o.
ing. arch. Pavel Pospíšil
ing. arch. Alice Michálková
ing. Robert Binar

SPOLUPRÁCE
ing. Marek Brejcha
Ing. František Balcárek
Spacetechnic, s.r.o.
Ing. Jaroslav Šídlo

Projekt stavebních úprav, přístavby a nástavby objektu centrály záložny Creditas v Olomouci na Třídě Svobody, ve vnějším ochranném pásmu městské památkové rezervace Olomouc. Jedná se o bývalou přístavbu československé banky ze 70. let, která byla sloužila jako zázemí pro původní bankovní objekt (dnešní Komerční Banka). Počátkem 21. století došlo k provoznímu oddělení obou objektů, dotčený objekt sloužil pro potřeby záložny Creditas.
Objekt, původně řešený jako „provozně a funkčně nedílná přístavba“ k objektu dnešní Komerční banky, zcela nedostačoval současným standardům po funkční a technologické stránce. Původní architektonické řešení stavby, dle měřítek své doby jistě dobově moderní, bylo z dnešního pohledu také překonáno. Úkolem projektu bylo vytvořit v rámci pozemku investora a objemových limitů daného místa objekt o dostatečné kapacitě kancelářských prostor se současným technologickým standardem a vyřešení požadavku na potřeby parkovacích stání.
Řešení usiluje o novodobou interpretaci veřejné budovy na městské třídy v historickém, respektive klasicizujícím prostředí. Stavba zůstává svým výrazem současnou prosklenou budovou, má však při fasádě do Třídy Svobody přestavenu klasicizující interpretaci portiku vysokého řádu. Portikus reaguje na výškovou hladinu říms okolních budov, materiálově je řešen jako plný v hladké omítkové struktuře. v rámci zástavby proluky do křižovatky ulic Tylova – Dánská je nově formováno měkké oblé nároží s výraznými pásovými okny, dnes již etablovaného funkcionalistického výrazu. Hmotovou kompozici stavby doplňují kubusy výtahové šachty a vertikálního zakladačového parkovacího systému. Objekt je šestipodlažní s ustoupeným podlažím, v přízemí zahrnuje dvojpodlažní bankoví halu, zbytek provozní náplně je tvořen administrativními prostory.

Ocenění:
BAUMIT FASÁDA ROKU 2015 – NOMINACE